Doneer en laat een persoon zonder toegang tot de digitale samenleving weer lachen ! 

We hebben u nodig om het gratis inzamelen, de renovatie en de herverdeling van smartphones en tablets voor mensen zonder toegang tot de digitale samenleving, mogelijk te maken! 

Voor elke donatie van 50 € wordt een apparaat geschonken aan een persoon die dit kan gebruiken.

De Koning Boudewijnstichting geeft u de kans om ons financieel te steunen bij dit project. 

U kunt bij schenkingen aan de Stichting vanaf 40 € gebruikmaken van een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (art. 145/33 WIB).

Bedankt voor uw medewerking, elk klein gebaar telt ! 😊
Bankgegevens :

Maak uw schenking over naar de projectrekening Connected Smiles van de Koning Boudewijnstichting 

  • IBAN : BE10 0000 0000 0404
  • BIC: BPOTBEB1
  • Vermelden : +++ 128 / 3304 / 00014 +++